Parengtas Valakupių – Turniškių zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nugalėtojų g. 1I (kadastro Nr. 0101/0013:65)

Planuojama teritorija

Sklypas kad. Nr. 0101/0013:31, Nugalėtojų g. 1I, Vilniuje
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 02 06 įsakymas Nr. A30-253 dėl leidimo koreguoti Valakupių – Turniškių zonos detaliojo plano sprendinius sklype Nugalėtojų g. 1I (kadastro Nr. 0101/0013:65) inicijavimo pagrindu; Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti Nr. A30-253, 2018 02 06; 2018 04 17 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-27/18(2.15.1.7 – TD2)
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos per. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 8 5 211 25
Iniciatorius Natalija Monkevičienė, Miroslav Monkevič
Rengėjas UAB „Eventus Pro“, į.k. 300591759, Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius, tel. +370 5 2123075, info@eventuspro.lt
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su parengtais sprendiniais galima susipažinti nuo 2018 06 20 iki 2018 07 03 plano rengėjo UAB „Eventus Pro“ patalpose Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius; Vilniaus miesto savivaldybės Antakalnio seniūnijos Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius skelbimų lentoje (planavimo programa ir pagrindinis brėžinys); Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje (www.vilnius.lt – Teritorijų planavimo viešumas) (įsakymas, planavimo programa, inicijavimo sutartis); LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, K-VT-13-18-235)
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas
El. pašto adresas ieva.leinartaite@eventuspro.lt
Paslaugos gavėjo adresas Tauro g. 12, Vilnius

Skelbimo tekstą skaityti čia

Brėžinį žiūrėti čia