Parengtas Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nugalėtojų g. 21 (kadastro Nr. 0101/0013:147)

Informuojame, kad parengtas Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nugalėtojų g. 21 (kadastro Nr. 0101/0013:147).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas G. Kuodis, tel. (8-5) 211 2677, el. paštas: gintaras.kuodis@vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Dalius Bagdonavičius.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt . Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. ATP2006.

 

Planavimo tikslas ir uždaviniai: numatoma koreguoti Vilniaus m. valdybos 1997-01-09 d. sprendimu Nr. 53V patvirtinto Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano sprendinius, nekeičiant sklypo Nugalėtojų g. 21 paskirties (kita), naudojimo būdo (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) ribų ir ploto (1700 kv. m.) pakeisti sklypo užstatymo tankį (iki 23 proc.), intensyvumą (iki 0,4), pastatų aukštį (iki 10 m), aukštų skaičių (iki 2 aukštų). Sklype numatoma statyti ne daugiau kaip vieną vienbutį namą, numatant sodybinį užstatymo tipą. Vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais minėta sklypas patenka į zoną „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos“. Planuojamos teritorijos plotas 0,1700 ha. Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-11-27 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano sprendinius sklype Nugalėtojų g. 21 (kadastro Nr. 0101/0013:147) inicijavimo pagrindu“ Nr. A3-2699/18(2.1.22E-TD2) Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-136.

Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-04-25 iki 2019-05-10 imtinai Antakalnio seniūnijoje, Antakalnio g. 17, Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-136) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.                                   Pagrindinis_brėžinys tu-zv

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-05-10.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

 

 

 

PV Asta Kariniauskienė