Parengtas valstybinės žemės sklypų SB „Kirtimai“ bendrojo naudojimo teritorijoje, esančių Salininkų Sodų 5-ojoje g. ir Salininkų Sodų 7-ojoje g., formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, pranešame, kad parengtas valstybinės žemės sklypų sodininkų bendrijos „Kirtimai“ bendrojo naudojimo teritorijoje, esančių Salininkų Sodų 5-ojoje g. ir Salininkų Sodų 7-ojoje g., Naujininkų sen., Vilniaus m., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas parengtas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Projekto rengimo tikslai: suformuoti naujus valstybinės žemės sklypus sodininkų bendrijos „Kirtimai“ bendrojo naudojimo teritorijoje.

Projekto rengimo iniciatorius: Sodininkų bendrijos „Kirtimai“ pirmininkas Vladimir Novikov.

Įsakymas dėl sodininkų bendrijos „Kirtimai“ teritorijos dalies formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo Nr. 30-891 išduotas 2014 m. balandžio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. A648-122/14(2.14.2.12-MP8) išduoti 2014 m. gegužės 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. 49SDŽ-(14.49.22)-209 išduoti 2014 m. gegužės 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus.

Projekto rengėjas: Beata Račkauskaitė, Arnionių g. 62-5, LT-18170 Pabradė, mob. tel.: +370 676 54396, beata.geodezija@gmail.com.

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu iki 2015 m. rugpjūčio 25 d. adresu Salininkų Sodų 5-oji g. 8 Vilnius LT-02223 iš anksto susitarus telefonu +370 613 89979.