Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2022-10-24 ĮSAKYMO NR. A30-3970/22 „DĖL SKLYPO TARANDĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINŲ KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO SKLYPUOSE NR. 14 (KADASTRO NR. 0101/0171:168) IR NR. 15 (KADASTRO NR. 0101/0171:177)“ PAKEITIMO“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2022-10-24 ĮSAKYMO NR. A30-3970/22 „DĖL SKLYPO TARANDĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINŲ KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO SKLYPUOSE NR. 14 (KADASTRO NR. 0101/0171:168) IR NR. 15 (KADASTRO NR. 0101/0171:177)“ PAKEITIMO“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.ltwww.vilnius.lt.

keičiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. A30-3970/22 „Dėl sklypo Tarandėje detaliojo plano sprendinių koregavimo organizavimo sklypuose Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0171:168) ir Nr. 15 (kadastro  Nr. 0101/0171:177)“ ir 2 punktą išdėstomas taip:

„2. N u s t a t a u  šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: nustatyti visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdą, esant poreikiui – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą, esant poreikiui sklypus sujungti ar keisti jų ribas, nustatyti užstatymo tankį, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus bei planuojamos teritorijos paėmimą visuomenės poreikiams.“

Su įsakymo projektu susipažinti galima  per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite siųsti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Isakymo+tekstas