Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo „Dėl leidimo keisti žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu” ir pasiūlymo teikimo terminą dėl numatomo rengti keitimo projekto

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymą „Dėl leidimo keisti žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu” ir pasiūlymo teikimo terminą dėl numatomo rengti keitimo projekto 

Informacija apie pasiūlymų teikimą: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2019-07-12 įsakymu Nr. A30-1433/19 pritarta leisti keisti žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu.

Susipažinti ir teikti siūlymus dėl numatomo rengti žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimo projektą inicijavimo pagrindu galima 10 d. d. iki 2019-07-29 Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamente, Konstitucijos pr. 3, 415 kab., kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas K. Buivydas tel. (8-5) 211 2753, el. paštas: [email protected]

 Planavimo tikslas: keisti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. spalio 12 d. sprendimu
Nr. 1957V ,,Dėl žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“  patvirtinto žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant sklype Riovonių g.  (kadastro Nr. 0101/0069:151) detaliuoju planu nustatytą naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą (G2), patikslinti kitus nustatytus sklypo naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentais.

 Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected], www.vilnius.lt;

PRIDEDAMA: 1) Įsakymo+tekstas    

2) Planavimo+darbų+programa