Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo „Dėl leidimo koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:437 ir Nr. 0101/0167:1233) prie Zujūnų g. 8 detaliojo plano sklypo Nr. 27 (I. Labutytės g. 39, kadastro Nr. 0101/0167:3141) sprendinius inicijavimo pagrindu“ projektas

2019-11-21  
Informuojame[1], kad:

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo „Dėl leidimo koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:437 ir Nr. 0101/0167:1233) prie Zujūnų g. 8 detaliojo plano sklypo Nr. 27 (I. Labutytės g. 39, kadastro Nr. 0101/0167:3141) sprendinius inicijavimo pagrindu“ projektas

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt,

Planavimo iniciatorius – Fizinis asmuo, planuojamoje teritorijoje esančio sklypo savininkas V.P.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 1-288 ,,Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:437 ir Nr. 0101/0167:1233) prie Zujūnų g. 8 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:437 ir Nr. 0101/0167:1233) prie Zujūnų g. 8 detaliojo plano (registro Nr. T00077879) sklypo Nr. 27 (I. Labutytės g. 39, kadastro Nr. 0101/0167:3141) sprendinius: pakeisti sklypo užstatymo tankį, statybos zoną ir jos ribas, nustatyti papildomus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.

Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab., (kontaktinis asmuo Steponas Gilys, tel. (8 5) 211 2518, el. p. steponas.gilys@vilnius.lt).

[1] Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 d.  Sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki jo priėmimo dienos turi būti paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir kitos sprendimą rengti atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą ketinančios priimti valstybės institucijos interneto svetainėje bei seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, informuojant, iki kada ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.