Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo keisti sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano sprendinius apie 2,2 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Planuojamos teritorijos adresas: Apie 2,2 ha teritorija prie Žaliųjų Ežerų gatvės Vilniuje, Verkių seniūnijoje.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.ltwww.vilnius.lt

Detaliojo plano rengimo tikslas ir uždaviniai: keisti sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060408), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 30-124 ,,Dėl sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. A30-1378 ,,Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:38) buvusiame Kryžiokų kaime formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius apie 2,2 (dviejų ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu: sujungti žemės sklypus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 20, Nr. 24, Nr. 25 ir Nr. 26, pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą (numatant sporto paskirties pastatų statybą), nustatyti užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, aukštingumą, statybos zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su įsakymo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. rugsėjo 10 d. iki rugsėjo 23 d.) (kontaktinis asmuo Gintaras Kuodis, tel. (8 5) 211 2677, el. p. gintaras.kuodis@vilnius.lt).

Nuoroda:

aiškin. Kryžiokų kom keitimas

Kryžiokų komerc

PROGRAMA Kryž kom g