Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo keisti sklypo Dariaus ir Girėno g. 40 sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Planuojamos teritorijos adresas: Dariaus ir Girėno g. 40 (kadastro Nr. 0101/0080:1422)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.ltwww.vilnius.lt

Detaliojo plano rengimo tikslas ir uždaviniai: keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. 1-1931 „Dėl sklypo Dariaus ir Girėno g. 40 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054675) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, nekeičiant tikslinės žemės paskirties ir naudojimo būdo koreguoti sklypo naudojimo reglamentus, statybos zoną ir ribas, statinių išdėstymą sklype, statinių aukštį bei susisiekimo komunikacijų sprendinius.

Su įsakymo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. rugsėjo 9 d. iki rugsėjo 22 d.)(el. paštu savivaldybe@vilnius.lt)

Nuoroda:

Dariaus_Gireno

Inicijavimo+Programa_Dariaus+ir+Girėno+g.+40

Isakymo+tekstas