Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas ,,Dėl leidimo keisti sklypo parodų g. 1 detaliojo plano sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Planuojamos teritorijos adresas: Parodų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0051:7) Verkių seniūnijoje. (Nagrinėjama teritorija apie 4,05 ha)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected],  www.vilnius.lt

Detaliojo plano rengimo tikslas ir uždaviniai: keisti sklypo Parodų g. 1 detaliojo plano (registro Nr. T00055454), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. 1-413 ,,Dėl sklypo Parodų g. 1 detaliojo plano tvirtinimo“, Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano projekto papildymo sprendinius, patvirtintus Vilniaus miesto valdybos 1998 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 170V ,,Dėl Lazdynų žemutinės terasos detaliojo plano papildymo tvirtinimo“ (registro Nr. T00054488), ir Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinius, patvirtinus Vilniaus miesto tarybos 1994 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 14 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00056335), sklype Nr. 1 Parodų g. 1 (kadastro Nr.  0101/0051:7) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant žemės sklypo ribų ir ploto, užstatymo reglamentų – užstatymo aukščio, tankio ir intensyvumo, nustatyti vyraujantį žemės sklypo naudojimo būdą – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, pakoreguoti užstatymo zoną, ribą ir sklype esančius servitutus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu

Su įsakymo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. rugsėjo 20 d. iki spalio 1 d.) (kontaktinis asmuo Benius Bučelis, tel. +370 5 219 7913, el. p. [email protected]).

Nuoroda:

aiškin. Parodų 1

Parodų g. 1 inicij keit-D-D2

PROGRAMA parodų 1