Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo keisti T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 15 Dangeručio g. 48 (Kadastro Nr. 0101/0101:337) inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypas Dangeručio g. 48 (kadastro Nr. 0101/0101:337), Vilnius.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.ltwww.vilnius.lt

Detaliojo plano rengimo tikslas ir uždaviniai: keisti T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060006), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 1-1106 ,,Dėl T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 15 Dangeručio g. 48 (kadastro Nr. 0101/0101:337) sprendinius, pakoreguotus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A30-2457 ,,Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:620), esančio T-08 kvartale buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo“, inicijavimo pagrindu: numatyti žemės sklypų nuo Nr. 2 iki Nr. 32 sujungimą į vieną žemės sklypą, žemės sklypų naudojimo būdo pakeitimą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos būdą, numatant reikiamą inžinerinę infrastruktūrą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

Su įsakymo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. rugsėjo 9 d. iki rugsėjo 22 d.) (kontaktinis asmuo Gintaras Kuodis, tel. (8 5) 211 2677, el. p. gintaras.kuodis@vilnius.lt).

Nuoroda:

Aiškin. r.Dangeručio 48

Dangeručio schema

Įsakymas koregav Dangerčio 48_kt

programa Dangeručio 48