Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo keisti teritorijos prie Molėtų g. 11 detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339) inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Planuojamos teritorijos adresas: Santaros g. 5 (kadastro Nr. 0101/0005:339), Vilniuje, Verkių seniūnijoje. 

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.ltwww.vilnius.lt

Detaliojo plano rengimo tikslas ir uždaviniai: keisti teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano (registro Nr.  T00054431), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 414 ,,Dėl teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. A30-2545/18(2.1.22E-TD2) ,,Dėl teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 14 (kadastro Nr.  0101/0005:339) tvirtinimo ištaisant detaliojo plano spragą“, sprendinius sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant nustatytų žemės sklypo ribų, žemės naudojimo būdų, pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais

Su įsakymo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. rugsėjo 16 d. iki rugsėjo 29 d.) (kontaktinis asmuo Gintaras Kuodis, tel. (8 5) 211 2677, el. p. gintaras.kuodis@vilnius.lt).

Nuoroda:

aiškin. Santaros g. 5

PROGRAMA Santaros g. 5

Santaros g. 5 keit-D