Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos (Plytinės gatvės atšakos iki Nugalėtojų gatvės) detalųjį planą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0013:0346, Nr. 0101/0113:0404, Nr. 0101/0013:0404 ir Nr. 0101/0013:0029) inicijavimo pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos (Plytinės gatvės atšakos iki Nugalėtojų gatvės) detalųjį planą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0013:0346, Nr. 0101/0113:0404, Nr. 0101/0013:0404 ir Nr. 0101/0013:0029) inicijavimo pagrindu“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected],  www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – sujungti sklypus, nustatyti naudojimo būdus, koreguoti gatvių raudonąsias linijas ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Su įsakymo projektu ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti susipažinti galima  per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite siųsti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

10720+(1)

Isakymo+tekstas

PROGRAMA