Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas ,,Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0030:70) sprendinius inicijavimo pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas ,,Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0030:70) sprendinius inicijavimo pagrindu“

Planuojamos teritorijos adresas: teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sklypas Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0030:70)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 480 „Dėl teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056185) sklypo Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0030:70) sprendinius inicijavimo pagrindu: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Su įsakymo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. spalio 18 d. iki spalio 29 d.) savivaldybe@vilnius.lt

PRIDEDAMA:

Įsakymas: Isakymo+tekstas

Programa: PROG_NARB14_RED1

Schemos: Rutkausko_BP Rutkausko