Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Tarpkalnio g. 37 detaliojo plano sprendinius sklype Ilgalaukio g. 3 (kadastro nr. 0101/0071:0505) inicijavimo sutarties pagrindu“

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Tarpkalnio g. 37 detaliojo plano sprendinius sklype Ilgalaukio g. 3 (kadastro nr. 0101/0071:0505) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Su įsakymo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (el. paštu [email protected]).

Įsakymo tekstas

Detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa

Teritorijos schema