Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo  koreguoti parduotuvės „Troja“ sklypo J. Jasinskio g. 16 detaliojo plano sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo  koreguoti parduotuvės „Troja“ sklypo J. Jasinskio g. 16 detaliojo plano sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu “

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt,  www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – pertvarkyti žemės sklypus juos sujungiant ir (ar) padalijant ir (ar) esant galimybei prijungiant papildomus plotus, nustatyti ir (ar) pakeisti sklypų naudojimo būdus nustatant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų ir (ar) bendro naudojimo objektų teritorijų naudojimo būdą ir (ar) komercinės paskirties objektų teritorijų būdą ir (ar) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą, atskirose teritorijose nustatyti galimas žemės sklypų ribas ir (ar) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus, teritorijos naudojimo tipą, atitinkantį vietovės lygmens bendrąjį planą, arba konkrečią pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, konkrečius naudojimo būdus bei kitus teritorijai taikomus naudojimo reglamentus, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su įsakymo projektu ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti susipažinti galima  per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite siųsti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Isakymo+tekstas

programa

10032_n

10032_n_bp