Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo rengti apie 4,89 ha teritorijos prie Baltų prospekto detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo rengti apie 4,89 ha teritorijos prie Baltų prospekto detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo Didžiųjų Gulbinų k. (kadastro Nr. 0101/0101:1027) ir žemės sklypo Didžiųjų Gulbinų k. (kadastro Nr. 0101/0101:1034) naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, bendro naudojimo teritorijos); padalyti į atskirus sklypus ir nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus; nustatyti gatvių raudonąsias linijas; teritorijoje, patenkančioje į gatvių raudonąsias linijas, planuoti atskirą kitos paskirties susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Isakymo+tekstas

PROGRAMA

10285