Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas dėl teritorijos prie Gilužio ir Taurupės gatvių detaliojo plano rengimo

2020-04-02  
Informuojame[1], kad:

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo „DĖL TERITORIJOS PRIE GILUŽIO IR TAURUPĖS GATVIŲ DETALIOJO PLANO RENGIMO KOREGUOJANT SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0167:1732) SALOTĖS KAIME DETALIOJO PLANO, SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0167:1734) BUVUSIAME SALOTĖS KAIME DETALIOJO PLANO, SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0167:107) GILUŽIO IR KARALIAUČIAUS GATVIŲ SANKIRTOJE DETALIOJO PLANO IR TERITORIJOS PRIE GILUŽIO G. 11B DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS“ projektas

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt,

Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00056038) sprendiniais pakeisti koreguojamais detaliaisiais planais suformuotų žemės sklypų ribas, plotus ir nustatyti (pakeisti) žemės naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, planuojamoje teritorijoje suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypą ir numatyti šio sklypo paėmimą visuomenės poreikiams, kartu parengti visuomenės poreikiams reikalingam konkrečiam objektui statyti (įrengti) konkrečios vietos ir ploto motyvuoto pagrindimo bei konkrečių žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams būtinumo pagrindimo dokumentus, pagrįstus sąnaudų ir naudos analize bei visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais..

Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, (kontaktinis asmuo Steponas Gilys dirba nuotoliniu būdu, tel. (8 5) 211 2518, el. p. steponas.gilys@vilnius.lt).

 

[1] Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 d.  Sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki jo priėmimo dienos turi būti paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir kitos sprendimą rengti atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą ketinančios priimti valstybės institucijos interneto svetainėje bei seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, informuojant, iki kada ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.