Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 47 sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Informuojame, kad numatomas vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055449, buvęs Nr. 2086) sklypo Nr. 47 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 47 sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Planavimo iniciatorius – UAB „Domus centras“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055449, buvęs Nr. 2086) sprendinius inicijavimo pagrindu, pakeičiant P. Lukšio gatvės raudonąsias linijas ties žemės sklypu P. Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305) pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 1-91 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos A, B, C kategorijų gatvių ribų (raudonųjų linijų) schemos tvirtinimo“ patvirtintą schemą bei koreguojant sprendinius sklype Nr. 47 (kadastro Nr. 0101/0023:281): nekeičiant esamo susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdo padalyti sklypą ties žemės sklypu P. Lukšio g. 32.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, tel. 8 5 211 2750).

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ VERKIŲ G. 7 IR J. GALVYDŽIO G. 7/ŽYGIO G. 97 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 47 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2018 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.1.2 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055449, buvęs Nr. 2086) sprendinius inicijavimo pagrindu:

1.1. pakeičiant P. Lukšio gatvės raudonąsias linijas ties žemės sklypu P. Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305) pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 1-91 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos A, B, C kategorijų gatvių ribų (raudonųjų linijų) schemos tvirtinimo“ patvirtintą schemą;

1.2. koreguojant sprendinius sklype Nr. 47 (kadastro Nr. 0101/0023:281): nekeičiant esamo susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdo padalyti sklypą ties žemės sklypu P. Lukšio g. 32.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97 detaliojo plano sklypo Nr. 47 koregavimas inicijavimo pagrindu.

2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0023:281), Žirmūnų seniūnija, Vilnius.

3. Planuojamos teritorijos plotas 12,3294 ha.

4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

5. Planavimo iniciatorius UAB „Domus centras“.

6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.

7. Planavimo uždaviniai vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-320 „Dėl sklypų Verkių g. 7 ir J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055449, buvęs Nr. 2086) sprendinius inicijavimo pagrindu, pakeičiant P. Lukšio gatvės raudonąsias linijas ties žemės sklypu P. Lukšio g. 32 (kadastro Nr. 0101/0023:305) pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 1-91 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos A, B, C kategorijų gatvių ribų (raudonųjų linijų) schemos tvirtinimo“ patvirtintą schemą bei koreguojant sprendinius sklype Nr. 47 (kadastro Nr. 0101/0023:281): nekeičiant esamo susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdo padalyti sklypą ties žemės sklypu P. Lukšio g. 32.

8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant inžinerinės infrastruktūros žemės sklypus, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, gatvių raudonąsias linijas.

9. Papildomi planavimo reglamentai susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.

10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.

11. SPAV reikalingumas neprivalomas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas nerengiama.

15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius Mindaugas Pakalnis