Parengtas „VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANERIŲ EROZINIO KALVYNO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO RIBŲ KEITIMO SPECIALUSIS PLANAS“

INFORMACIJA DĖL PARENGTO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANERIŲ EROZINIO KALVYNO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO RIBŲ KEITIMO SPECIALIOJO PLANO

Planavimo pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-22 įsakymas Nr.30-182 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano rengimo“.

Plano rengimo tikslai ir uždaviniai:

Pagrindinis specialiojo plano parengimo tikslas – patikslinti Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinio ribas ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus ir nuostatus.

Uždaviniai: 1. Patikslinti Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinio ribas, atsižvelgiant į saugomas gamtos vertybes, esamus privačius sklypus, pakitusias paribių teritorijas; 2. Nustatyti Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinio naudojimo ir tvarkymo reglamentus bei priemones; 3. Sukurti atskirus nuostatus Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustiniui, atsižvelgiant į jo tipą ir saugomas vertybes.

Planavimo organizatorius:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel.(8 5) 2112527, faks.(8 5) 2112033. Planavimo organizatoriaus atstovai – Miesto plėtros departamento Miesto estetikos skyriaus vedėja Vaiva Deveikienė tel. (8 5) 211 2470 el.p. [email protected]; Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapio adresas: www.vilnius.lt

Plano rengėjai:

SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3 LT-09601, tel. nr. (8 5) 2112446 Vilnius; PV Laima Naujokaitienė, tel. nr. (8 5) 2112447 el. p. [email protected];

Projekto trukmė: 2015-I – III ketv.

Sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nereikalingas.

Informaciją apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą teikia planavimo organizatorius ir rengėjas. Specialiojo plano vieša ekspozicija nuo 2015.07.09. iki viešo svarstymo pabaigos specialiojo plano rengėjų patalpose Konstitucijos pr. 3, antrame aukšte prie 215 k. ir seniūnijojose.

Viešas svarstymas – 2015.07.30. 14 val. plano rengėjų patalpose Konstitucijos pr. 3, antrame aukšte 215 kabinete.

Pasiūlymų dėl specialiojo plano pateikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, o viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Planavimo dokumentų sprendinių apskundimas: Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai. Planavimo organizatoriams atsakyme nurodoma, kad planavimo organizatorius pritaria visuomenės pasiūlymams arba atmeta pasiūlymus, išsamiai nurodydamas pasiūlymų nepriimtinumą (nepagrįstumą).