Parengtas VIlniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-02-11 sprendimu Nr. 1-248 patvirtinto sklypo Gamyklos g.2 detaliojo plano (Nr. 1309) sprendinių koregavimas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Informuojame, kad parengti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 1-248 patvirtinto sklypo Gamyklos g. 2 detaliojo plano (reg. Nr. 1309) sprendinių koregavimo dokumentai.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. A30-917 pagrindu parengti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 1-248 patvirtinto sklypo Gamyklos g. 2 detaliojo plano (reg. Nr. 1309) sprendinių koregavimo dokumentai.

Planavimo iniciatorius – UAB „JVI“ į. k. 300600717, Konstitucijos pr. 7 LT-09601 Vilnius, tel. 861464897, el.p. [email protected] (pagal įgaliojimą D. B. Baronas, tel. 869821208, el.p. benotas.baronas@gmail).

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo rengėjas – UAB „Barprojektas“, į.k. 121409058, A. Rotundo g. 4A-15,

LT-01400 Vilnius, tel. 869821208, el.p. [email protected]

Planavimo tikslas – atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 1-248 patvirtinto sklypo Gamyklos g. 2 detaliojo plano (reg. Nr. 1309) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1415) Gamyklos gatvėje ir sklypo Gamyklos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0159:1416), Naujininkų seniūnijoje, ribas ir plotus (sujungus ir padalijus suplanuojant du atskirus komercinės paskirties teritorijų naudojimo būdo sklypus), užstatymo tankį ir intensyvumą, statybos zoną ir ribą bei patikslinant kitus detaliuoju planu sklypams nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Susipažinimas su detaliojo plano sprendiniais:

– su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2017 m. kovo 17 d., adresu: Šermukšnių g. 3-110 (įėjimas iš kiemo pusės) Vilniuje, nuo 8,00 iki 17,00 val., kontaktinis asmuo D.B. Baronas, tel. 86982108.

– vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija vyks Naujininkų seniūnijoje, Dariaus ir Girėno g. 11 Vilniuje, nuo 2017 m. kovo 25 d. iki 2017 m. kovo 31 d.

Pasiūlymų teikimo tvarka:

-pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki 2017-03-31.

Detaliojo plano proceso numeris teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje – TPD Nr. K-VT-13-16-285 (nuoroda į tinklapį – tpdris.lt).

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m. kovo 31 d.

įsakymu Nr. A30-917

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo Gamyklos g. 2 detaliojo plano (reg. Nr.1309) sprendinių koregavimas.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,3888 ha kitos paskirties (naudojimo būdai – komercinės paskirties objektų ir gyvenamosios teritorijos) sklypas (kad. Nr. 0101/0159:1415) Gamyklos g. ir 0,2819 ha kitos paskirties (naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos) sklypas Gamyklos g. 2 (kad. Nr. 0101/0159:1416), Salininkuose, Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „JVI“ įm. k. 300600717, Konstitucijos pr. 7, tel. 861464897, LT-09601, Vilnius (pagal įgaliojimą D. B. Baronas, tel. 8 612 86936).

5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: UAB „JVI“ įgalioto asmens D. B. Barono 2015-12-31 prašymas Nr. A50-47038/15

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-02-11 sprendimu Nr. 1-248 patvirtinto sklypo Gamyklos g. 2 detaliojo plano (reg. Nr. 1309) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypo (kad. Nr. 0101/0159:1415) Gamyklos gatvėje ir sklypo Gamyklos g. 2 (kad. Nr. 0101/0159:1416), Naujininkų seniūnijoje, ribas ir plotus (sujungus ir padalijus suplanuojant du atskirus komercinės paskirties teritorijų naudojimo būdo sklypus), užstatymo tankį ir intensyvumą, statybos zoną ir ribą bei patikslinant kitus detaliuoju planu sklypams nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: vadovautis institucijų išduotomis planavimo sąlygomis ir jose nurodytais reikalavimais.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

20. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdantis Savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas Aurelijus Stapulionis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754

skelbimo tekstą žiūr. čia