Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu Nr. 1-162 patvirtinto sklypo Dariaus ir Girėno g. 42A detaliojo plano (reg. Nr. 1975), Naujininkų seniūnijoje, sprendinių keitimas

 

SKELBIMAS VIEŠINIMUI DĖL DARIAUS IR GIRĖNO G. 42A, VILNIUJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO

2017-03-01

Informuojame, kad parengtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu Nr. 1-162 patvirtinto sklypo Dariaus ir Girėno g. 42A detaliojo plano (reg. Nr. 1975), Naujininkų seniūnijoje, sprendinių keitimas.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015 m. gruodžio 22 įsakymo Nr. A30-3800 pagrindu pradėtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu Nr. 1-162 patvirtinto sklypo Dariaus ir Girėno g. 42A detaliojo plano (reg. Nr. 1975), Naujininkų seniūnijoje, sprendinių keitimo procesas.

Planavimo iniciatorius – UAB ,,VK turtas“, įm. k. 302860464, Dariaus ir Girėno g. 42A, LT-02189, Vilnius.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo rengėjas – UAB ,,Architektas E. Gylys ir partneriai“, įm. k. 121613185, Jogailos g. 8-8, LT-2001, Vilnius. Projektų vadovas E. Gylys, mob. tel. 869839494, el. paštas: gylys@architektustudija.lt

Planavimo tikslas – atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu Nr. 1-162 patvirtinto sklypo Dariaus ir Girėno g. 42A detaliojo plano (reg. Nr. 1975), Naujininkų seniūnijoje, sprendinių keitimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypo Dariaus ir Girėno g. 42A (kadastro Nr. 0101/0080:147) žemės naudojimo būdą (iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijų), užstatymo tankį ir intensyvumą, statybos zoną ir ribą bei patikslinant kitus detaliuoju planu sklypui nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Viešas svarstymas: vyks Naujininkų seniūnijos patalpose, adresu: Dariaus ir Girėno g. 11, Vilnius, 2017-03-20, 13 val.

Detaliojo plano vieša ekspozicija: vyks Naujininkų seniūnijos patalpose skelbimų lentoje, adresu: Dariaus ir Girėno g. 11, Vilnius, nuo 2017-03-06 iki 2017-03-20, 13 val.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimu galima susipažinti per 10 darbo dienų (nuo 2017-03-06 iki 2017-03-20 11 val.) nuo šios informacijos paskelbimo, UAB ,,Architektas E. Gylys ir partneriai“ patalpose, adresu: Jogailos g. 8-8, Vilnius, (kontaktinis asmuo – PV E. Gylys, mob. tel. 869839494, el. paštas: gylys@architektustudija.lt); Vilniaus miesto savivaldybėje, adresu: Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (kontaktinis asmuo V. Kondratas, tel. 85 211 2754), Naujininkų seniūnijos skelbimų lentoje, adresu: Dariaus ir Girėno g. 11, Vilnius, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ar planavimo organizatoriui teikiami raštu aukščiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą visuomenei susipažinti su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirtą laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2015 m. gruodžio 22 d.

įsakymu Nr. A30-3800

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KEISTI

 1. 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo Dariaus ir Girėno g. 42A detaliojo plano (reg. Nr. 1975) sprendinių keitimas.
 2. 2. Planuojamos teritorijos (sklypo) plotas ir adresas: 0,6248 ha kitos paskirties (naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) sklypas Dariaus ir Girėno g. 42A (kadastro Nr. 0101/0080:147), Naujinikų seniūnijoje, Vilniuje.
 3. 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. 4. Planavimo pagrindas: UAB „VK turtas“ direktorės Jelenos Kazlovskajos 2015-10-28 prašymas (reg. Nr. A50-39249/15).
 5. 5. Planavimo uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu Nr. 1-162 patvirtinto sklypo Dariaus ir Girėno g. 42A detaliojo plano (reg. Nr. 1975), Naujininkų seniūnijoje, sprendinių keitimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypo Dariaus ir Girėno g. 42A (kadastro Nr. 0101/0080:147) žemės naudojimo būdą (iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijų), užstatymo tankį ir intensyvumą, statybos zoną ir ribą bei patikslinant kitus detaliuoju planu sklypui nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
 6. 6. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.
 7. 7. Papildomi reglamentai: nėra.
 8. 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nenumatoma.
 9. 9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 10. 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.
 11. 11. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. 12. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 13. 13. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiamas priimtas sprendimas dėl detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslai ir planavimo darbų programa.
 15. 15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
 16. 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje

 

 

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas – Savivaldybės vyr. architektas Aurelijus Stapulionis

Pagrindinį brėžinį žiūr. čia