Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-04-02 sprendimu Nr. 1-1753 patvirtinto teritorijos prie A. Gustaičio gatvės, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 4068) sprendinių koregavimas

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-04-02 sprendimu Nr. 1-1753 patvirtinto teritorijos prie A. Gustaičio gatvės, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 4068) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu ir galimybę susipažinti su detaliojo plano koregavimo sprendiniais

Detaliojo plano korektūros rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-18 įsakymas Nr. A30-2006 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie A. Gustaičio gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimą“ ir 2016-09-21 įsakymas Nr.A30-2621 „Dėl administracijos direktoriaus 2016-08-18 įsakymo Nr. 30-2006 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie A. Gustaičio gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimą“ pakeitimo, 2016-10-28 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1897/16(3.1.36-TD2).

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „Prekybos parko projektai“, (pagal įgaliojimą T. Paulauskas), įm. kodas 304131886, Gedimino pr. 9, LT-01103 Vilnius, tel. 8 5 2610147.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas – UAB „Unitectus“, Lukiškių g. 3, Vilnius, Tel. (8 5) 261 0147, el. p. [email protected]., detaliojo plano koregavimo projekto vadovas Tauras Paulauskas.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-04-02 sprendimu Nr. 1-1753 patvirtinto teritorijos prie A. Gustaičio gatvės, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 4068) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypų (kad. Nr. 0101/0080:1001 ir Nr. 0101/0080:1083) naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijų, sujungiant sklypus (kad. Nr. 0101/0080:0261, Nr. 0101/0080:0264, Nr. 0101/0080:0894, Nr. 0101/0080:0897, Nr. 0101/0080:1000, Nr. 0101/0080:1001, Nr. 0101/0080:1081, Nr. 0101/0080:1083) į vieną sklypą ir nustatant (patikslinant) planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Su detaliojo plano koregavimo projektu galima susipažinti nuo 2016 m. gruodžio 12 d. iki 2016 m. gruodžio 27 d. imtinai (10 darbo dienų) darbo dienomis rengėjo UAB „Unitectus“ biuro patalpose, Lukiškių g. 3, Vilniuje, tel. (8 5) 261 0147, interneto svetainėje www.vilnius.lt , Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujininkų seniūnijos skelbimų lentoje, Dariaus ir Girėno g. 11, Vilniuje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų koreguojamo detalaus plano sprendinių pateikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai pateikiami plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos, t. y. š. m. gruodžio 27 d. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.