Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl pėsčiųjų ir dviračių tilto per Neries upę ties Ožkinių gatve susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“

Informuojame, kad parengtas Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimo projektas „Dėl pėsčiųjų ir dviračių tilto per Neries upę ties Ožkinių gatve susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo

Specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo tikslai: plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas, užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybių teritorijose, suplanuoti inžinerinių komunikacijų tinklų koridorius, žemės sklypus ir/ar kitą reikalingą infrastruktūrą pėsčiųjų ir dviračių tiltui ties Ožkinių gatve bei miesto mobilumui užtikrinti ir esant poreikiui numatyti plėtrai reikalingas teritorijas ir motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti, paversti miško žemę kitomis naudmenomis, patikslinti valstybinių miškų, gatvių raudonųjų linijų ribas, pagal galiojančius teisės aktus leistinus teritorijų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo organizatorius:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected]). Planavimo organizatoriaus atstovai: Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyrius. Skyriaus vedėjas Benius Bučelis (8 5) 219 7913 el. p. [email protected]; Skyriaus patarėja Jolita Bernatavičienė tel. (8 5) 211 2756, el. p. [email protected], Skyriaus architektė Audronė Noskaitienė tel. (8 5) 211 2537 el. p. [email protected].

Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapio adresas:  https://vilnius.lt

Pasiūlymų teikimas:

Su sprendimo projektu Dėl pėsčiųjų ir dviračių tilto per Neries upę ties Ožkinių gatve susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“ galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

 

Nuorodos: sprendimas SP_riba