Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl teritorijos prie sklypo Jočionių g. 53A susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo inicijavimo pagrindu“

 

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl teritorijos prie sklypo Jočionių g. 53A susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo inicijavimo pagrindu“

 

Planavimo iniciatorius –Vilniaus kogeneracinė jėgainė. Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius

      Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected],www.vilnius.lt.

Specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais suplanuoti geležinkelio privažiuojamųjų kelių, inžinerinių komunikacijų tinklų koridorius, žemės sklypus kuro sandėliavimo aikštelei, krovinio svarstyklėms ir kitą reikalingą infrastruktūrą, miško naudmenas paversti kitomis naudmenomis, nustatyti plėtros ir įgyvendinimo gaires, suplanuoti saugų susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų tinklą, užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą

Pasiūlymų teikimas: Su sprendimo dėl detaliojo plano rengimo projektu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis asmuo Rimantas Mockus, tel. 8 5 211 2641).

 

Priedas prie sprendimo

Ištrauka iš BP