Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo, taisant technines klaidas, tvirtinimo“

Informuojame, kad parengtas Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimo projektas „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO, TAISANT TECHNINES KLAIDAS, TVIRTINIMO“

Tikslas: Pradėjus įgyvendinti BP sprendinius, šiame kompleksinio teritorijų planavimo dokumente buvo pastebėtos techninės klaidos, t. y. spausdinimo, skaičiavimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitos klaidos, kurias ištaisius nekinta patvirtinto teritorijų planavimo dokumento sprendinio esmė ir jo atitiktis teritorijos planavimo sąlygoms, pateiktoms rengiant šį teritorijų planavimo dokumentą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 291 dalis).

Savivaldybės administracija, siekdama pašalinti teritorijų planavimo dokumento technines klaidas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 6, 12 dalimis bei Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 139.2.1, 143, 144 punktais, parengė dokumento koregavimą.

Pažymime, kad šiuo koregavimu taisomos tik techninės klaidos kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos TPĮ 2 straipsnio 291 dalį.

TPĮ 2 straipsnio 291 d. „Teritorijų planavimo dokumento techninė klaida – spausdinimo, skaičiavimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kita klaida, kurią ištaisius nekinta patvirtinto teritorijų planavimo dokumento sprendinio esmė ir jo atitiktis teritorijos planavimo sąlygoms, pateiktoms rengiant šį teritorijų planavimo dokumentą“.


Planavimo organizatorius:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt). Planavimo organizatoriaus atstovai: Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyrius. Skyriaus vedėjas Benius Bučelis (8 5) 219 7913 el. p. benius.bucelis@vilnius.lt; Skyriaus patarėja Jolita Bernatavičienė tel. (8 5) 211 2756, el. p. jolita.bernataviciene@vilnius.lt, Skyriaus architektė Audronė Noskaitienė tel. (8 5) 211 2537 el. p. audrone.noskaitiene@vilnius.lt.

Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapio adresas: vilnius.lt.


Pasiūlymų teikimas:

Su sprendimo projektu dėl „Dėl Vilniaus mieto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo, taisant technines klaidas, tvirtinimo“ galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 


Dokumentai atsisiųsti:

AD įsakymas

Tarybos sprendimo projektas

Aiškinamasis raštas