Parengtas Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimas

Pakartotinai informuojame, kad parengtas Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimas.

Plano organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.

Planavimo organizatoriaus atstovas – Miesto plėtros departamentas, tel.(8-5) 211 2527, projekto kuratorius – Miesto ūkio ir transporto departamento Šilumos ir vandens ūkio vedėjas K. Karosas tel. nr. (8-5) 211 2178, kestutis.karosas@vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapio adresas: www.vilnius.lt;

Plano rengėjas – SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3 LT-09601, tel. nr. (8 5) 211 2446 Vilnius; PV Laima Naujokaitienė, tel. nr. (8-5) 211 2447 el. p. laima.naujokaitiene@vplanas.lt;

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 8 d. įsakymas Nr.30-232 „Dėl pavedimo organizuoti Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimą“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Atnaujinti Specialųjį planą, atsižvelgiant į Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos nuostatas, šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus šilumos ūkiui bei apsaugai svarbius veiksnius.

Susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, skiriama 10 darbo dienų. Specialiojo plano sprendiniai eksponuojami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt., Vilniaus miesto savivaldybės skelbimų lentoje ir Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.vilnius.lt

Susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2017 m. lapkričio 2 d. ir baigiasi 2017 m. lapkričio 15 d.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pastabas bei pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) iki susipažinimo laikotarpio pabaigos (vėliau pasiūlymai nebus priimami). Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir raštu atsakys pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą. Atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.