Parengtas Vilniaus miesto tarybos 1994 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 14 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056335), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. 1049V „Dėl teritorijos prie Parodų gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00055285), sprendinių koregavimas apie 7,5 (septynių ir penkių dešimtųjų) ha teritorijoje inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-23-24)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Vilniaus miesto tarybos 1994 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 14 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056335), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. 1049V „Dėl teritorijos prie Parodų gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00055285), sprendinių koregavimas apie 7,5 (septynių ir penkių dešimtųjų) ha teritorijoje inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 7,5 ha teritorija prie K. Jelskio g. atitinkanti kvartalo apibrėžimą: žemės sklypai Parodų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0051:0225), Parodų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0051:0149), sklypas (kadastro Nr. 0101/0051:1594), sklypas (kadastro Nr. 0101/0038:0251), sklypas (kadastro Nr. 0101/0051:0277), sklypas (kadastro Nr. 0101/0051:1637) ir laisvos valstybinės žemės plotai.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-23 įsakymas Nr. 30-3822/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2023-01-04 Nr. A615-4/23.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB „Valdomas projektas“, kodas 304161502, buveinės adresas Geranainių g. 7,Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nustatyti gatvių raudonąsias linijas, pakeisti teritorijų naudojimo būdus: nustatyti žemės sklypui (kadastro Nr. 0101/0051:225) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų ir komercinės paskirties objektų teritorijų žemės naudojimo būdus, žemės sklypui (kadastro Nr. 0101/0051:1594) nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų ir bendro naudojimo teritorijų žemės naudojimo būdus, žemės sklypui (kadastro Nr. 0101/0038:251) nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų ir bendrojo naudojimo teritorijų žemės naudojimo būdus, planuojamoje teritorijoje nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, suplanuoti į planuojamos teritorijos ribas patenkančių valstybinės reikšmės miškų plotų pavertimą kitomis naudmenomis; atskirose teritorijose nagrinėti galimybę formuoti žemės sklypus ir (ar) įsiterpusius žemės sklypus ir numatyti jų sujungimą su pagrindiniais besiribojančiais žemės sklypais arba nustatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus; nustatyti žemės sklypui / teritorijai naudojimo tipą arba konkrečią pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, konkrečius naudojimo būdus, taip pat kitus privalomus ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su parengtu detaliuoju planu bus galima susipažinti: nuo 2023-06-19 iki 2023-06-30 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-23-24; AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: [email protected]; Lazdynų seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Erfurto g. 29, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas: nuo 2023-06-19 iki 2023-06-23 AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2023-07-03, 17 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui prie transliacijos: https://bit.ly/3oRRhWj  

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-23-24) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Pagrindinis+Brezinys+2023-06-13-2

Parodu+11+AR+SPRENDINIAI_2023-06-13

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ