Parengtas Vilniaus miesto tarybos 1994 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 14 patvirtinto Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano (registro Nr. T00056335), pakeisto Vilniaus miesto valdybos 1998 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 170V patvirtintu Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano papildymu (registro Nr. T00054488), sprendinių koregavimas žemės sklype Miškinių g. 11 (kadastro Nr. 0101/0051:144) inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-421)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Vilniaus miesto tarybos 1994 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 14 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano (registro Nr. T00056335), pakeisto Vilniaus miesto valdybos 1998 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 170V ,,Dėl Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano papildymo tvirtinimo“ patvirtintu Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano papildymu (registro Nr. T00054488), sprendinių koregavimas žemės sklype Miškinių g. 11 (kadastro Nr. 0101/0051:144) inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,3200 ha sklypas Miškinių g. 11 (kadastro Nr. 0101/0051:0144).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-27 įsakymas Nr. A30-1720/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-05-05 Nr. A615-82/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB „Valdomas projektas“, kodas 304161502, buveinės adresas Geranainių g. 7,Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypui nustatytą naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.  

Su parengtais detaliojo plano sprendinių koregavimo sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2023-02-08 iki 2023-02-22 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-421; AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: [email protected]; Lazdynų seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Erfurto g. 29, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Parengti detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2023-02-08 iki 2023-02-14 (imtinai) AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2023-02-23, 17 val. nuotoliniu būdu, susirinkimo transliacijos nuoroda: http://bit.ly/402IUF0

Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-421) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Miskiniu+11+AR+SPRENDINIAI_2023-01-24

Pagrindinis+brezinys+2023-01-24_Miskiniu+11

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ