Parengtas Vilniaus miesto valdybos 1995-01-12 sprendimu Nr. 82V patvirtinto Žvėryno rajono plano (reg. Nr. 005) sprendinių koregavimo projektas

DĖL PARENGTO ŽVĖRYNO RAJONO PLANO (REG. NR. 005) SPRENDINIŲ SKLYPE ŽALIOJI G. 17 (KADASTRO NR. 0101/0031:194) KOREGAVIMO

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto valdybos 1995-01-12 sprendimu Nr. 82V patvirtinto Žvėryno rajono plano (reg. Nr. 005) sprendinių koregavimo projektas inicijavimo pagrindu nustatant sklypo Žalioji g. 17 (kadastro Nr. 0101/0031:194) naudojimo reglamentus ir statinių statybos zonas.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. A30-522 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno rajono plano sprendinius žemės sklype Žaliojoje g. 17 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, 2016-02-23 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti, patvirtinta įsakymu Nr. A30-522, 2016-04-28 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-814/16(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: numatoma koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995-01-12 sprendimu Nr. 82V patvirtinto Žvėryno rajono plano (reg. Nr. 005) sprendinius nustatant sklypo Žalioji g. 17 (kadastro Nr. 0101/0031:194) naudojimo reglamentus ir statinių statybos zonas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Gyvenamosios paskirties sklypams numatomas maksimalus užstatymo intensyvumas – gyvenamosios paskirties sklypo daliai iki 0,4, negyvenamosios paskirties sklypo daliai iki 1,2, maksimalus galimas aukštingumas – 3 aukštai.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2677, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Žvėryno turtas“, kodas 302672918, Taikos g. 134-18, Vilnius.

Plano rengėjas: UAB „Archivoltas“, kodas 123978649, Universiteto g. 4, Vilnius, tel. (8 5) 260 9389, projekto vadovė Alina Samukienė.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2018-02-23 iki 2018-03-16 plano rengėjo buveinėje adresu Universiteto g. 4, Vilnius; taip pat Vilniaus miesto savivaldybės Žvėryno seniūnijos skelbimų lentoje Odminių g. 3,Vilnius; Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-16-210).

Informaciją teikia: plano rengėjo atstovas architektas Vladas Misius, mob. tel. 8 618 81730, el. p.: [email protected].

Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laiką iki 2018-03-16. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

brėžinį žiūrėti čia