Parengtas Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1397V patvirtinto Centro dešiniojo Neries kranto detaliojo plano (reg. Nr. 31) žemės sklypo Konstitucijos pr. 18B (kadastro Nr. 0101/0032:773), sprendinių koregavimas

DĖL PARENGTO Centro dešiniojo Neries kranto detaliojo plano SPRENDINIŲ koregavimo žemės SKLYPE KONSTITUCIJOS PR. 18B (kadastro Nr. 0101/0032:773)

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1397V patvirtinto Centro dešiniojo Neries kranto detaliojo plano (reg. Nr. 31) žemės sklypo Konstitucijos pr. 18B (kadastro Nr. 0101/0032:773), sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,6211 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. 30-1974 „Dėl leidimo koreguoti Centro dešiniojo Neries kranto detaliojo plano sklypo Konstitucijos pr. 18B (kadastro Nr. 0101/0032:773) sprendinius inicijavimo pagrindu“ ir šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, 2017 m. rugsėjo 1 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1662/16(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1397V patvirtinto Centro dešiniojo Neries kranto detaliojo plano (reg. Nr. 31) sklypo Konstitucijos pr. 18B (kadastro Nr. 0101/0032:773) sprendinius inicijavimo pagrindu, nekeičiant pagrindinės sklypo naudojimo paskirties ir būdo, nustatant leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-1032 „Dėl bendrojo plano reglamento teritorijoje Konstitucijos pr. 18B“ 1 ir 2 punktais.

Papildomi planavimo uždaviniai numatyti planuojamo objekto funkcinius bei kompozicinius ryšius su aplinkiniu užstatymu, integruoti jį į miesto viešųjų erdvių sistemą, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti reikiamus nepertraukiamus pėsčiųjų, dviračių ryšius, susisiekimo komunikacijas ir jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

Papildomi planavimo reglamentai nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijos naudojimo reglamentai, į aplinkinį užstatymą įsikomponuojantys planuojamos teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, planuojamos teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas ir jų integralumas su aplinkinių viešųjų erdvių sistema, planuojamų susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių saugyklų išdėstymas. Planuojamos teritorijos ribose numatyti nepertraukiamą, 24 valandas per parą atvirą pėsčiųjų jungtį tarp viešosios erdvės prie Upės gatvės ir Konstitucijos prospekto.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Koncepcijos rengimas: nebus rengiama.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Investmira“, įmonės kodas 303558853, Jogailos g. 4, Vilnius, tel. 8 5 2619470, el. p. [email protected].

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Miesto vizija”, įmonės kodas 303081028, Geranainių g. 7, Vilnius (adresas korespondencijai AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, adresu A. Goštauto g. 40A, Vilnius (10 aukštas)), www.miestovizija.lt, el. p. [email protected].

Informacija teikiama: adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, A. Goštauto g. 40A (10 aukštas), 03163 Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2018-01-23 iki 2018-02-05 imtinai adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, A. Goštauto g. 40A (10 aukštas), 03163 Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. Kontaktinis asmuo – projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: [email protected]

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2018-01-30 iki 2018-02-05 adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, A. Goštauto g. 40A (10 aukštas), 03163 Vilnius. Papildomai parengto detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto pagrindinis brėžinys bus eksponuojamas Šnipiškių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu A. Juozapavičiaus g. 10A, Vilnius, ir Vilniaus miesto savivaldybėje, prie 215 kabineto (2 aukšte), adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Viešas susirinkimas vyks 2018-02-06, 17.00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje, 215 kab. (2 aukšte), adresas Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu.

Brėžinį žiūrėti čia