Parengtas Vilniaus miesto valdybos 1997-01-09 sprendimu Nr. 53V „Dėl Valakupių – Turniškių zonos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 07-124) sprendinių koregavimo projektas

DĖL PARENGTO VALAKUPIŲ – TURNIŠKIŲ ZONOS DETALIOJO PLANO (REG. Nr. 07-124) SKLYPO RATO G. 14 (KADASTRO NR. 0101/0012:391) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto valdybos 1997-01-09 sprendimu Nr. 53V „Dėl Valakupių – Turniškių zonos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 07-124) sprendinių koregavimo projektas inicijavimo pagrindu, padalijant žemės sklypą Rato g. 14 (kadastro Nr. 0101/0012:391) į du sklypus, nustatant užstatymo tankį, pastatų aukštį, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-04-05 įsakymas Nr. A30-1010 „Dėl leidimo koreguoti Valakupių – Turniškių zonos detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“, 2017-04-05 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtinta įsakymu Nr. A30-1010, 2017-08-10 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1549/17(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: numatoma koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 1997-01-09 sprendimu Nr. 53V patvirtinto Valakupių – Turniškių zonos detaliojo plano sprendinius, padalijant 2256 kv. m ploto žemės sklypą Rato g. 14 į du sklypus. Paskirtis (kita), naudojimo būdas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) – nekeičiami. Nustatyti sklypo užstatymo intensyvumą iki 0,4, pastatų aukštį (iki 10 m), aukštų skaičių (iki 2 aukštų), atidalintame sklype numatant statyti ne daugiau, kaip vieną vienbutį gyvenamąjį namą). Vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais šis sklypas yra zonoje „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos“.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2677, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Remigijus Juodviršis, Rasa Juodviršienė, Raimundas Žinys, Eglė Žinienė, Rato g. 14 , Vilnius.

Rengėjas: MB „Valdomas projektas“, įmonės kodas 304161502, Geranainių g. 7, Vilnius, laikinas buveinės adresas AKJ CONSULTUS advokatų profesinės bendrijos patalpose, adresu A. Goštauto g. 40A, Vilnius (10 aukštas), tel. 8 650 55031, el. p. info@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2018-01-08 iki 2018-01-19 plano rengėjo laikinoje buveinėje esančioje adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, A. Goštauto g. 40A, Vilnius (10 aukšte); taip pat Vilniaus miesto savivaldybės Antakalnio seniūnijos skelbimų lentoje Antakalnio g. 17, Vilnius (su planavimo darbų programa ir pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt/index.php?2293064504 (su planavimo sutartimi, įsakymu)); LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-17-449).

Informaciją teikia: projekto vadovė architektė Rasa Druskienė, tel. 8 620 73285, el. p. rasa@miestovizija.lt.

Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laiką iki 2018-01-19. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.