Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Parengtas Viršuliškių kvartalo dalies, esančios prie Viršuliškių g. 38 Vilniuje perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planas

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-02-14 sprendimu Nr. 1-1519, 3.6.2 dalies Modernizavimas nuostatomis, parengtas Viršuliškių kvartalo dalies, esančios prie Viršuliškių g. 38 Vilniuje perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planas.

Planavimo tikslai: Numatyti kvartalo aplinkos atnaujinimo principus, lokalių kvartalo želdynų sistemą, automobilių vietų  išdėstymo principus, statytojų indėlį į teritorijos revitalizaciją (atgaivinimą).

Plano parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie planą, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Architektas PV Donatas Černeckis, UAB ARCHICOM, įm. adresas: Ateities g. Nr. 31B, Vilnius. mob. telefonas: 8 620 66000, el. paštas: donatas@archicom.lt

Plano viešinimas: Nuo 2019 m. lapkričio 7 d. iki 2019 m. lapkričio 20 d. 17:30 val. Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje bei Viršuliškių seniūnijoje adresu Viršuliškių g. 53, LT-05125.

Informacija, kokiu būdu visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl plano:  Pasiūlymus raštu galima teikti adresu: UAB ARCHICOM, Ateities g. 31B, C įėjimas, 5 aukštas, Vilnius. El. paštu: donatas@archicom.lt.

 

Revitalizacijos planas