Parengtas Viršuliškių kvartalo dalies, esančios prie Viršuliškių g. 38 Vilniuje perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planas

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-02-14 sprendimu Nr. 1-1519, 3.6.2 dalies Modernizavimas nuostatomis, parengtas Viršuliškių kvartalo dalies, esančios prie Viršuliškių g. 38 Vilniuje perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planas.

Planavimo tikslai: Numatyti kvartalo aplinkos atnaujinimo principus, lokalių kvartalo želdynų sistemą, automobilių vietų  išdėstymo principus, statytojų indėlį į teritorijos revitalizaciją (atgaivinimą).

Plano parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie planą, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Architektas PV Donatas Černeckis, UAB ARCHICOM, įm. adresas: Ateities g. Nr. 31B, Vilnius. mob. telefonas: 8 620 66000, el. paštas: donatas@archicom.lt

Plano viešinimas: Nuo 2019 m. lapkričio 7 d. iki 2019 m. lapkričio 20 d. 17:30 val. Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje bei Viršuliškių seniūnijoje adresu Viršuliškių g. 53, LT-05125.

Informacija, kokiu būdu visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl plano:  Pasiūlymus raštu galima teikti adresu: UAB ARCHICOM, Ateities g. 31B, C įėjimas, 5 aukštas, Vilnius. El. paštu: donatas@archicom.lt.

 

Revitalizacijos planas