Parengtas VMS AD pavaduotojo įsakymo projektas rengti sklypo Verkių g. 50 ir gretimos teritorijos Kareivių ir Verkių gatvių sankirtoje detalųjį planą

Projektas

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos

direktoriaus pavaduotojas

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI SKLYPO VERKIŲ G. 50 IR GRETIMOS TERITORIJOS KAREIVIŲ IR VERKIŲ GATVIŲ SANKIRTOJE DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881) rengti sklypo Verkių g. 50 ir gretimos teritorijos Kareivių ir Verkių gatvių sankirtoje (visas plotas – apie 6,6 (šeši ir šešios dešimtosios) ha) detalųjį planą inicijavimo pagrindu (schema pridedama): pakeisti sklypo ribas ir plotą, numatant įsiterpusio valstybinės žemės ploto prijungimą, suformuoti sklypus, nustatant komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdus, užstatymo intensyvumą, tankį, tipą, aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas sklypo Verkių g. 50 ir gretimos teritorijos Kareivių ir Verkių gatvių sankirtoje detalusis planas.
 2. Planuojamos teritorijos adresas: sklypas Verkių g. 50 ir gretima teritorija Kareivių ir Verkių gatvių sankirtoje, Žirmūnų seniūnija, Vilnius.
 3. Planuojamos teritorijos plotas: apie 6,6 ha.
 4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 5. Rengėjas: atskiru susitarimu.
 6. Planavimo pagrindas: privataus asmens prašymas.
 7. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881) rengti sklypo Verkių g. 50 ir gretimos teritorijos Kareivių ir Verkių gatvių sankirtoje (visas plotas – apie 6,6 (šeši ir šešios dešimtosios) ha) detalųjį planą inicijavimo pagrindu (schema pridedama): pakeisti sklypo ribas ir plotą, numatant įsiterpusio valstybinės žemės ploto prijungimą, suformuoti sklypus, nustatant komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdus, užstatymo intensyvumą, tankį, tipą, aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas; numatyti žemės sklypo pertvarkymo galimybes, suformuojant inžinerinės infrastruktūros bei kitus žemės sklypus.
 9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai; teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas; susisiekimo komunikacijų išdėstymas; automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
 14. Koncepcijos rengimas: rengiama.
 15. Sprendinių vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 17. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Vyriausiasis miesto architektas

Skyriaus vedėjas                                                                                                     Mindaugas Pakalnis

 

Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio patarėja

Danutė Eidukonytė