Parengtas žemės sklypo A. Jucio g. gatvėje (Pagirių gyvenamųjų namų kvartale sklypo Nr. 152) formavimo ir pertvarkymo projektas

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DEL FORMAVIMO PERTVARKYMO PROJEKTO

Informuojame Jus, kad vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 19 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, LR žemės įstatymo 40 staripsniu, LR Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, 2004 m. spalio 4d. LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro patvirtintu įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 yra parengtas 1490 kv.m. ploto žemės sklypo A. Jucio g. gatvėje (Pagirių gyvenamųjų namų kvartale sklypo Nr. 152) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – suformuoti naują valstybinės žemės sklypą.

Su projekto sprendiniais galite susipažinti atvykę adresu Konstitucijos pr. 23 A korp. 23 kab., Vilnius, nuo 2015 m. balandžio 30 d. 11.00 val. Susipažinus su projekto sprendiniais, raštiškai pretenzijas-pasiūlymus galite pateikti kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00val. iki 2015 metų gegužės 11 d. (Projekto autorė Daiva Mackutė).

Telefonas pasiteiravimui: 8 6849 0074

Jūsų raštiškai pateiktus pasiūlymus (pastabas) įmonė išnagrinės ir raštu atsakys per savaitę po susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Ginčai dėl suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų ribų nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.