Parengtas žemės sklypo Antakalnio g. 96 formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-18 įsakymas Nr. A30-659 „Dėl leidimo prad4ti rengti rengti žemės sklypo Antakalnio g. 96 planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui“.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

Rengimo tikslas plano rengimo tkslas-suformuoti naują valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksplotuoti pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį

Susipažinti su projektu galima nuo 2016-03-01 iki 2016-03-14

Projekto rengėjas Sigitas Zaborskas, Giedraičių 60A-31 g. 90-508, Vilnius, tel. +370 659 95540, el. paštas: s.zaborskas@gmail.com