Parengtas žemės sklypo Baravykų g. 14 formavimo ir pertvarkymo projektas

Parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus apskr., Vilniaus m. Panerių sen., sklypas Baravykų g. 14 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo pagrindas: 2014-04-17 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo Baravykų g. 14 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ Nr.30-821; 2014-07-07 miesto plėtros departamento “Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai” Nr.A648-245/14(2.14.2.12-MP8).

Projekto tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto rengėjas: UAB „Orkanas“, Giedraičių g. 60A-31, Vilnius, tel. +370 52727980, mob. 8-65912903, el. paštas: orkanas5@yahoo.com

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2015 rugpjūčio 12 d. iki 2015 rugpjūčio 25 d. adresu : Giedraičių g. 60A-31, Vilnius.