Parengtas žemės sklypo Dzūkų g. 101A formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo Dzūkų g. 101A formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą ir sujungti su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-05 įsakymas Nr. 30-3657 „Dėl sklypo Dzūkų g. 101A (kadastro Nr. 0101/0071:292) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas – UAB ,,Geodezinis planas“, P. Lukšio g. 7, Vilnius, tel. 869967224.

Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2015-02-20 iki 2015-03-09.