Parengtas žemės sklypo Elniakampio g. 5 (Kad.Nr. 0101/0011:114) formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsniu, 37 straipsniu ir 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirinimo“ parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Elniakampio g. 5, (Kad.Nr. 0101/0011:114) formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Projekto iniciatorius: Robert Baranovič Projekto tikslai: sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo. Projekto rengėjas: UAB „STATIKADA“, adresas: S.Neries g. 21, LT-06313, Vilnius. Informacija teikiama tel.: +370 60981114, el. paštu info@statikada.lt. Susipažinti su parengto Projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus dėl projektinių sprendinių skiriamas 10 d. d. laikotarpis (nuo 2016-02-03 iki 2016-02-17). Planavimo pasiūlymus bei pastabas teikti specialiojo plano rengėjui ir (arba) organizatoriui.