Parengtas žemės sklypo, esančio Gailašių g. 22, Vilniuje (kadastro Nr. 0101/0171:1852), formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“, rengiamas žemės sklypo, esančio Gailašių g. 22, Vilniuje (kadastro Nr. 0101/0171:1852), formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto tikslai – suformuoti apie 405 kv.m.. įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir sujungti su besiribojančiu žemės sklypu (kadastro Nr. 0101/0171:1852), esančiu Gailašių g. 22, Vilniuje.

Planavimo iniciatorius – UAB „Vilniaus namų statytojai“, įm.k. 302560004.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė.

Projekto rengėjas – Matininkas Rytis Grigas, Kalvarijų 149, Vilnius mob.: 8 614 69939, el. paštas: teodolitas@gmail.com.

Susipažinti su projektu galima nuo 2015-05-28 iki 2015-06-10 matininko Ryčio Grigo patalpose, Kalvarijų g. 149, Vilnius.

Pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teiktu raštu planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015-06-10.