Parengtas žemės sklypo, esančio M. Katkaus g. 19, Vilniuje, kadastrinis Nr. 0101/0033:64, formavimo ir pertvarkymo projektas

2015-01-05

Parengtas žemės sklypo, esančio M. Katkaus g. 19, Vilniuje, kadastrinis Nr. 0101/0033:64, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl žemės sklypo M. Katkaus g. 19 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo.

Planavimo tikslai: Pertvarkyti padalijimo būdu Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus m. Savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos per. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 8 5 211 2529, faks. 8 5 211 2033, tinklapis: www.vilnius.lt.

Plano rengėjai: IĮ „Matavimų Trasa“ Justiniškių g. 66, LT- 05239 Vilnius.

Informacija teikia: IĮ „Matavimų Trasa“, tel. 8 699 87171, 9 655 94414 el. p. tk@geodeziniaimatavimai.lt

Su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo informacijos patalpinimo savivaldybės tinklapyje IĮ „Matavimų TRasa“ patalpose, adresu Justiniškių g. 66, Vilnius.

Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: pasiūlymas dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui)