Parengtas žemės sklypo, esančio Nugalėtojų g. 1M, Antakalnio seniūnija, Vilniaus miesto savivaldybė, formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 19 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, LR žemės įstatymo 40 straipsniu, LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 10 04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (2014 01 02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) pranešame, kad yra parengtas žemės sklypo kadastro Nr.0101/0013:44 esančio Nugalėtojų g. 1M, Antakalnio seniūnija, Vilniaus miesto savivaldybė, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto tikslas -sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalus dydžio ir ribų sklypo.

Projekto iniciatorius: Danutė Marijona Sližienė

Projekto rengėjas: R.A.Šeduikio Įmonė, Žirmūnų g. 1 – 21

Vilnius, tel. 8 685 28330 el.paštas – [email protected],

Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2015-07-24 iki 2015-08-07. Motyvuotus pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui (adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius). Informacija teikiama telefonu (8 5) 211 2825.