Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Parengtas žemės sklypo, esančio Nugalėtojų g. 1M, Antakalnio seniūnija, Vilniaus miesto savivaldybė, formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 19 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, LR žemės įstatymo 40 straipsniu, LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 10 04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (2014 01 02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) pranešame, kad yra parengtas žemės sklypo kadastro Nr.0101/0013:44 esančio Nugalėtojų g. 1M, Antakalnio seniūnija, Vilniaus miesto savivaldybė, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto tikslas -sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalus dydžio ir ribų sklypo.

Projekto iniciatorius: Danutė Marijona Sližienė

Projekto rengėjas: R.A.Šeduikio Įmonė, Žirmūnų g. 1 – 21

Vilnius, tel. 8 685 28330 el.paštas – seduikis46@yahoo.com,

Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2015-07-24 iki 2015-08-07. Motyvuotus pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui (adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius). Informacija teikiama telefonu (8 5) 211 2825.