Parengtas žemės sklypo esančio S/B „Aras“, Kryžiokų 312, Kad.Nr. 0101/0134:822 formavimo pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“, pranešame, kad parengtas žemės sklypo esančio Vilniaus m. Verkių sen. S/B „Aras“ Kryžiokų 312 Kad.Nr. 0101/0134:822 formavimo pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas -suformuoti sodininkų bendrijos „Aras“ bendro naudojimo teritorijoje įsiterpusį žemės ūkio paskirties (būdas- mėgėjų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendro naudojimo žemės sklypai, pobūdis-megėjų sodų žemės sklypų) žemės sklypą, kuris bus parduodamas besiribojančio sklypo savininkui, nekeičiant sklypo pagrindinės paskirties.

Planavimo organizatorius – Vitoldas Pakula

Projekto rengėjas – UAB “Geodezininkų biuras”, S. Nėries g. 21, Vilnius.

Kontaktinis telefonas: 85 2484464, 8615 456 36.

Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu per 10 darbo dienų nuo 2015-08-11 UAB “Geodezininkų biuras“ patalpose.