Parengtas žemės sklypo esančio SB „Energija“, Naujosios Vilnios sen., Vilniaus m. sav., (Vilniaus miesto kadastrinė vietovė), formavimo ir pertvarkymo projektas

adovaudamiesi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio mėn 5 d. įsakymu Nr. 30-3652, dėl sodininkų bendrijos „Energija“ teritorijos dalies formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo, Miesto plėtros departamento 2015 m. sausio mėn. 2 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais Nr. A648-8/15(2.14.2.12-MP8) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2015 m. sausio mėn. 2 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais Nr. 49SDŽ-(14.49.22)-5, o taip pat Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3D-551/D1-557 redakcija) yra parengtas žemės sklypo esančio SB „Energija“, Naujosios Vilnios sen., Vilniaus m. sav., (Vilniaus miesto kadastrinė vietovė), formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas – Suformuoti naujus valstybinės žemės sklypus bendro naudojimo teritorijoje. Planavimo inicijatorius – Sodininkų bendrija „Energija“. Projekto rengėjas – matininkas Jaroslav Bazevič, veikiantis pagal individualios veiklos pažymą; kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2R-FP-691; tel. 866070305; buveinės adresas: A.Juozapavičiaus g. 11-313, Vilnius; el. paštas: topomatik@gmail.com Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais bei žemės sklypo sprendiniu poveikio aplinkai vertinimo ataskaita kviečiame susipažinti gretimų žemės sklypų savininkus/naudotojus nuo 2015 m. kovo mėn. 30 d. iki 2015 m. balandžio mėn 16 d. Jaroslavo Bazevič veikiančio pagal individualios veiklos pažymą buveinėje darbo dienomis nuo 8:00 val iki 17:00 val. adresu A.Juozapavičiaus g. 11-313, Vilnius, prieš tai iš anksto telefonu (tel.: 866070305) susitarus dėl susitikimo laiko. Vadovaujantis Lietuvos Republikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. Nr. 1079 nutarimu „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ nutarimo 33.2 punktų informuojame, kad informacija apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą buvo skelbiama vietos laikraštyje „Laisvas Laikraštis“ Nr.12 (2015 m. kovo 28- balandžio 3).