Parengtas žemės sklypo, esančio Slankų g. 8, Salų k., Grigiškių sen., Vilniaus m., formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo, kadastro Nr. 7937/0004:1197, esančio Slankų g. 8, Salų k., Grigiškių sen., Vilniaus m., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-04 įsakymas Nr. 30-3281 „Dėl žemės sklypo Slankų g. 8, Salų k., Vilniaus m., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – padalyti sklypą į tris žemės sklypus ir sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas – Svetlana Vasiljeva, Giedraičių g. 60A-31, Vilnius, tel. +370 655 94685, el. paštas: s.vasiljeva@yahoo.com

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2015 kovo 16 d. iki 2015 kovo 27 d. adresu: Giedraičių g. 60A-31, Vilnius.