Parengtas žemės sklypo, esančio Vėjo g. 153, Panerių sen., (kad. nr. 0101/0160:0612), planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentu

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo, esančio Vėjo g. 153, Panerių sen., Vilniaus m. sav., (kad. nr. 0101/0160:0612), planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – padidinti ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje esamą žemės sklypą, kai nėra galimybės suformuoti atskirų žemės sklypų.

Žemės sklypo plano rengimo organizatorius – Jonas Strumyla.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB “Geotera”, Kalvarijų g. 24A-205, Vilnius; tel. (8 676) 17313; el. paštas geotera@gmail.com

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2015 m. balandžio mėn. 13 d. iki 2015 m. balandžio mėn. 27 d., UAB “Geotera” patalpose adresu Kalvarijų g. 24A-205, Vilnius.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui ir plano rengėjui žemiau nurodytu adresu.