Parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus m.sav., Gvazdikų Sodų 4-ojoje g. 23, 25, 27, formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pranešame, jog yra parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus m.sav., Gvazdikų Sodų 4-ojoje g. 23, 25, 27, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto iniciatorius – Sigitas Čėsna, Jolita Čėsnė, Dalia Strumilienė.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – sujungti tris besiribojančius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną ir padalyti į du.

Projekto rengėjas – UAB „ITR Grupė”, Šeškinės g. 55A, Vilnius, tel.: 865350750, el.p.: dovydas@itrgrupe.lt

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti ir pasiūlymus bei pastabas teikti, 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, projekto rengėjo patalpose adresu Šeškinės g. 55A, Vilnius;