Parengtas žemės sklypo, Grigiškėse Kovo 11-osios g. 11A, , Grigiškėse, formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsniu, 37 straipsniu ir 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirinimo“ parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Grigiškėse Kovo 11-osios g. 11A, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Projekto iniciatorius: Jūratė Naidzinavičienė Projekto tikslai: suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.. Projekto rengėjas: UAB „STATIKADA“, adresas: S.Neries g. 21, LT-06313, Vilnius. Informacija teikiama tel.: +370 60981114, el. paštu [email protected]. Susipažinti su parengto Projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus dėl projektinių sprendinių skiriamas 10 d. d. laikotarpis (nuo 2016-02-03 iki 2016-02-17). Planavimo pasiūlymus bei pastabas teikti specialiojo plano rengėjui ir (arba) organizatoriui.