Parengtas žemės sklypo Gvazdikų Sodų 1-oji g. 1 formavimo ir pertvarkymo projektas

Parengtas žemės sklypo Gvazdikų Sodų 1-oji g. 1 (kadastro Nr. 0101/0014:1133), Vilniaus m. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-29 įsakymas Nr. 30-283 „Dėl sklypo Gvazdikų Sodų 1-ojoje g. 1 (kadastro Nr. 0101/0014:1133) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Rengimo tikslas – įsiterpusį valstybinės žemės plotą sujungti su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo.

Projekto rengėjas Marius Kundelis, Ožkinių Sodų 2-oji g. 22, Vilnius tel. 867632459, el. paštas: marius.kundelis@gmail.com. Susipažinti ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2015-02-06 iki 2015-02-24.