Parengtas Žemės sklypo Justiniškių g. 16 (kad. Nr. 0101/0028:18) detaliojo plano sprendinių koregavimas (pakartotinė patikslinta 2020-02-24 informacija)

Informuojame, kad parengtas Žemės sklypo Justiniškių g. 16 (kad. Nr. 0101/0028:18) detaliojo plano sprendinių koregavimas (pakeistas viešo svarstymo būdas-virtualioje erdvėje).

 

Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-06-20 įsakymas Nr. A30-1262/19, 2019-08-19 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-63/19 bei 2019-06-20 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

 

Detaliojo plano koregavimo tikslai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2001-10-9 sprendimu Nr. 690 “Dėl žemės sklypo Justiniškių g. 16 detaliojo plano tvirtinimo” patvirtinto sklypo Justiniškių g. 16 (kad. Nr. 0101/0028:18) detaliojo plano (reg. Nr. T00054455) sprendinius, nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių, komercinės paskirties bei infrastruktūros naudojimo būdus, užstatymo tankį, intensyvumą, statinių aukštį ir kt. teritorijos naudojimo reglamentus.

 

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo A. Tiškevičienė, tel. 85 211 2752.

 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, tel 86 9817868, el. paštas daiva@archd.lt, proj. vadovas D. Vyšniauskienė.

 

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta.

 

Detaliojo plano koncepcija nerengiama, SPAV nereikalingas.

 

Su parengtu detaliojo plano koregavimu bus galima susipažinti nuo 2020-02-28 iki 2020-03-19 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-495), Justiniškių seniūnijos skelbimų lentoje (Rygos g. 15 LT-05245 Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. Kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė, tel 86 981 7868.

detalus Brėžinys

Projekto ekspozicija vyks Justiniškių seniūnijos patalpose nuo 2020-02-28 iki 2020-03-19.

Viešas svarstymas organizuojamas 2020-03-19 17:00 val. virtualioje erdvėje, nuoroda https://us04web.zoom.us/j/672293850. Papildomos programos jums instaliuoti nereikia.

 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu, arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, (www.tpdris.lt) iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpio pabaigos.