Parengtas Žemės sklypo Justiniškių g. 16 (kad. Nr. 0101/0028:18) detaliojo plano sprendinių koregavimas

Planuojama teritorija Sklypas Justiniškių g. 16 (kad. Nr. 0101/0028:18)
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-06-20 įsakymas Nr. A30-1262/19, 2019-08-19 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-63/19 bei 2019-06-20 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Iniciatorius UAB „Vikta“, Justiniškių g. 16, Vilnius
Rengėjas UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, tel 85 2163867, el. paštas daiva@archd.lt, proj. vadovas D. Vyšniauskienė
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Nuo 2020-02-28 iki 2020-03-19 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-495), Justiniškių seniūnijos skelbimų lentoje (Rygos g. 15 LT-05245 Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. Kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė, tel 86 981 7868
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Ekspozicija vyks Justiniškių seniūnijos patalpose nuo 2020-02-28 iki 2020-03-19. Viešas svarstymas organizuojamas 2020-03-19 17:00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, salėje Nr. 244.
Telefono nr. +37069817868
Paslaugos gavėjo adresas Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius
El. pašto adresas daiva@archd.lt

Skelbimo tekstas:

Informuojame, kad parengtas Žemės sklypo Justiniškių g. 16 (kad. Nr. 0101/0028:18) detaliojo
plano sprendinių koregavimas.
Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
2019-06-20 įsakymas Nr. A30-1262/19, 2019-08-19 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo
sutartis Nr. A615-63/19 bei 2019-06-20 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui
rengti.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos
bendruoju planu (reg. Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2001-10-9
sprendimu Nr. 690 “Dėl žemės sklypo Justiniškių g. 16 detaliojo plano tvirtinimo” patvirtinto sklypo
Justiniškių g. 16 (kad. Nr. 0101/0028:18) detaliojo plano (reg. Nr. T00054455) sprendinius, nustatyti
daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių, komercinės paskirties bei infrastruktūros naudojimo
būdus, užstatymo tankį, intensyvumą, statinių aukštį ir kt. teritorijos naudojimo reglamentus.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo A. Tiškevičienė, tel. 85 211 2752.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Z. Sierakausko
g. 17-1, Vilnius, tel 85 2163867, el. paštas daiva@archd.lt, proj. vadovas D. Vyšniauskienė.
Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama, SPAV nereikalingas.
Su parengtu detaliojo plano koregavimu bus galima susipažinti nuo 2020-02-28 iki 2020-03-19
imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-495), Justiniškių seniūnijos
skelbimų lentoje (Rygos g. 15 LT-05245 Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje
(www.vilnius.lt) ir UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val.
Kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė, tel 86 981 7868.

pagrindinis brėžinys

         Projekto ekspozicija vyks Justiniškių seniūnijos patalpose nuo 2020-02-28 iki 2020-03-19.
Viešas svarstymas organizuojamas 2020-03-19 17:00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje,
Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, salėje Nr. 244.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui
raštu, arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje visą, (www.tpdris.lt) iki susipažinimo su detaliojo plano
sprendinių koregavimo laikotarpio pabaigos.